O Argueiro

O Argueiro dos Ancares é un portal que busca amosar a parte máis descoñecida da comarca de Os Ancares. O obxectivo é mostrar unha visión realista desta zona rural da montaña de Lugo. A través de entrevistas persoais constrúense relatos que poden ser inspiradores para a sociedade no seu conxunto. Outra finalidade é a recuperación de patrimonio inmaterial, palabras ou historias do pasado.